PTC+ | Learning by doing

Over PTC+ Varkens, Pluimvee en Diervoeders Barneveld

Pluimveehouderij 

 

Partners

 

Het Expertisecentrum Varkens- Pluimvee en Diervoeders van PTC+ kent de turbulentie van de primaire sectoren als geen ander. Vanuit Barneveld verzorgt PTC+vaktechnische praktijktrainingen op hoog niveau, waarmee bedrijven kunnen inspelen op de snel veranderende eisen voor de toekomst. 
PTC+adviseert, analyseert en coacht altijd vanuit de bedrijfscontext, herkenbaar en op maat voor de klant.
Lees meer >


 * Modulair programma milieuregelgeving Veehouderij meer weten?

 * Basiscursus Vleeskuiken meer weten?
 


Aeres Tech (voorheen PTC+ Ede): Koudetechniek en Mobiele techniekNieuws

Verkenning krachtenbundeling Aeres en Wellantcollege

De besturen van Aeres en Wellantcollege verkennen de mogelijkheden voor een bestuurlijke samenwerking. Vergroting van de strategische slagkracht ten behoeve van het groene onderwijs is het doel. Door samen te werken denken beide organisaties beter in staat te zijn te innoveren en een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken te leveren. Op 6 maart jl. is de intentieverklaring ondertekend.
Lees meer >

Samenwerking met GD Academy

In samenwerking met GD Academy biedt PTC+ de mogelijkheid van een 5 daagse training op gebied van Pluimvee, speciaal voor Pluimveedierenartsen. Lees meer >

Opening Poultry Innovation Lab

Op 14 oktober jl. heeft gedeputeerde Bea Schouten van de Provincie Gelderland het Poultry Innovation Lab officieel geopend. Dit onder toezicht van meer dan 100 genodigden. De middag begon met een plenaire bijeenkomst en na afloop kon men het lab onder begeleiding bezoeken en de informatiemarkt waarbij de partners zich presenteerden, bezoeken. Lees meer >

Meer nieuws >

 

 Samenwerkingspartners