Introductie | Expertisecentrum Varkens, Pluimvee & Diervoeders | $name

Nieuws


Verkenning krachtenbundeling Aeres en Wellantcollege

De besturen van Aeres en Wellantcollege verkennen de mogelijkheden voor een bestuurlijke samenwerking. Vergroting van de strategische slagkracht ten behoeve van het groene onderwijs is het doel. Door samen te werken denken beide organisaties beter in staat te zijn te innoveren en een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken te leveren. Op 6 maart jl. is de intentieverklaring ondertekend.
Lees meer >

Samenwerkingsverband om fijnstof te reduceren

Uit onderzoek blijkt dat er in de regio Foodvalley, in verhouding met de rest van Nederland, een relatief hoge concentratie aan fijnstof aanwezig is. Een van de oorzaken hiervan is de veehouderij. Lees meer >

PTC+ op locatie

In de periode van november 2016 - februari 2017 heeft PTC+ een training “Persen van Mengvoeders” voor 12 operators van de Rotterdamse vestiging van Cargill (Provimi) verzorgd. Lees meer >

Meer nieuws >